Phục hồi dữ liệu ổ cứng ghost nhầm mất dữ liệu

Phục hồi dữ liệu ổ cứng ghost nhầm mất dữ liệu
Bình chọn

Ngày 18/03/2013, Phục hồi dữ liệu ổ cứng Seagate cho Anh Dũng_01658998999. Ổ cứng Seagate 250G Ghost nhầm mất dữ liệu.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *