Phục hồi dữ liệu ổ cứng di động Western không nhận

Phục hồi dữ liệu ổ cứng di động Western không nhận
Bình chọn

Anh Nguyên – 0919601468 mang tới ổ cứng Western (Model: WD10JMVW) yêu cầu phục hồi dữ liệu ổ cứng di động Western không nhận. Ngày 04/09/2015 toàn bộ dữ liệu được bàn giao cho Anh Nguyên.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *