Phục hồi dữ liệu ỏ cứng di động đầu đọc lỗi

Phục hồi dữ liệu ỏ cứng di động đầu đọc lỗi
Bình chọn

Chị Ngọc Anh – 0903233922 mang ổ cứng di động 1Tb (Model: WD10JMVW) tới công ty yêu cầu phục hồi dữ liệu ổ cứng di động Western do đầu đọc lỗi. Ngày 23/10/2015 công ty Hardware Data đã bàn giao lại dữ liệu cho Chị Ngọc Anh.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *