Phục hồi dữ liệu ổ cứng đầu đọc lỗi

Phục hồi dữ liệu ổ cứng đầu đọc lỗi
Bình chọn

Ngày 20/03/2013, Phục hồi dữ liệu ổ cứng Samsung lỗi đầu đọc cho Anh Quyết_0913356070. Ổ cứng Model: HD163GJ. Ổ Samsung 160G lỗi đầu đọc.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *