Phục hồi dữ liệu ổ cứng đã sửa mạch

Phục hồi dữ liệu ổ cứng đã sửa mạch
Bình chọn

Ngày 04/05/2013, Phục hồi dữ liệu ổ cứng Samsung cho Anh Thắng_0983229757. Ổ cứng Model: HD082GJ. Ổ cứng Samsung đã sửa mạch lỗi đầu đọc.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *