Phục hồi dữ liệu hdd Western PC chết cơ

Phục hồi dữ liệu hdd Western PC chết cơ
Bình chọn

Phục hồi dữ liệu hdd Western PC, Model: WD5000AAKX ổ 500Gb bị chết cơ. Ngày 18/12/2013 đã bàn giao dữ liệu cho anh Lợi_0984429202.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *