Phục hồi dữ liệu HDD Western hỏng đầu từ

Phục hồi dữ liệu HDD Western hỏng đầu từ
Bình chọn

Anh Huy – 0977067415 mang ổ Western 2Tb (Model: WD20EARX) yêu cầu phục hồi dữ liệu HDD Western bị hỏng đầu từ. Ngày 01/09/2015 dữ liệu được bàn giao toàn bộ cho Anh Huy

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *