Phục hồi dữ liệu HDD Western Desktop lỗi đầu từ

Phục hồi dữ liệu HDD Western Desktop lỗi đầu từ
Bình chọn

Chú Phổ – 0989978554 mang tới công ty ổ cứng Western 2Tb (Model: WD20EARS) yêu cầu phục hồi dữ liệu HDD Western Desktop bị lỗi đầu từ. Ngày 22/07/2015 Chú Phổ đã nhận lại đầy đủ dữ liệu.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *