Phục hồi dữ liệu HDD Seagate laptop hỏng đầu từ

Phục hồi dữ liệu HDD Seagate laptop hỏng đầu từ
Bình chọn

Anh Tuấn – 0982119038 mang ổ cứng 500Gb (Model: ST500LT012) tới mong muốn phục hồi dữ liệu HDD Seagate laptop hỏng đầu từ. Ngày 29/10/2015 công ty bàn giao toàn bộ dữ liệu lại cho khách hàng.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *