Phục hồi dữ liệu HDD Seagate bị hỏng đầu từ

Phục hồi dữ liệu HDD Seagate bị hỏng đầu từ
Bình chọn

Chị Nga – 01256830168 mang ổ cứng 250Gb (Model: ST3250318AS) tới công ty yêu cầu phục hồi dữ liệu HDD Seagate hỏng đầu từ. Ngày 20/11/2015 dữ liệu được bàn giao lại cho khách hàng.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *