Phục hồi dữ liệu HDD Samsung không detect

Phục hồi dữ liệu HDD Samsung không detect
Bình chọn

Ngày 10/06/2013, Phục hồi dữ liệu HDD Samsung cho Chị Hồng_0913093390. Ổ cứng Model: SP0802N. Ổ cứng Samsung 80G Không detect.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *