Phục hồi dữ liệu HDD Samsung bad mất định dạng

Phục hồi dữ liệu HDD Samsung bad mất định dạng
Bình chọn

Anh Thao – 0977853119 mang ổ cứng máy bàn 80Gb (Model: HD082GJ) tới yêu cầu phục hồi dữ liệu HDD Samsung bị bad mất định dạng. Ngày 17/10/2015 toàn bộ dữ liệu được bàn giao lại cho khách hàng Anh Thao

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *