Phục hồi dữ liệu HDD PC Seagate chết cơ

Phục hồi dữ liệu HDD PC Seagate chết cơ
Bình chọn

Anh Khang – 0975007826 mang ổ cứng 250Gb (Model: ST250DM001) tới công ty yêu cầu kiểm tra và phục hồi dữ liệu HDD PC Seagate, khách hàng ổ cứng tới trong tình trạng không nhận ổ, nguyên nhân sau khi kiểm tra là ổ cứng bị chết cơ. Ngày 23/10/2015 dữ liệu được bàn giao lại cho khách hàng.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *