Phục hồi dữ liệu HDD PC Samsung kiến chui

Phục hồi dữ liệu HDD PC Samsung kiến chui
Bình chọn

Anh Hà Nam – 0917600228 mang ổ cứng 80Gb (Model: HD082GJ) tới công ty yêu cầu phục hồi dữ liệu ổ  cứng HDD PC Samsung, ổ cứng mang tới trong tình trạng ổ cứng bị kiến chui. Ngày 16/11/2015 toàn bộ dữ liệu được bàn giao lại cho khách hàng.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *