Phục hồi dữ liệu HDD PC kiến chui

Phục hồi dữ liệu HDD PC kiến chui
Bình chọn

Anh Ngọc – 0944883599 mang tới ổ cứng Samsung 500Gb (Model: HD502HJ) yêu cầu phục hồi dữ liệu HDD PC kiến chui vào bên trong ổ cứng. Ngày 21/07/2015 dữ liệu được bàn giao cho Anh Ngọc.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *