Phục hồi dữ liệu HDD laptop Western không nhận

Phục hồi dữ liệu HDD laptop Western không nhận
Bình chọn

Khách hàng 01252459988 mang ổ cứng Western 320Gb WD3200BEVT tới yêu cầu phục hồi dữ liệu HDD laptop Western hỏng không nhận. Ngày 25/09/2015 dữ liệu được bàn giao cho khách hàng

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *