Phục hồi dữ liệu HDD laptop mất dữ liệu

Phục hồi dữ liệu HDD laptop mất dữ liệu
Bình chọn

Anh Duy – 0967234900 mang tới ổ cứng laptop 500Gb yêu cầu phục hồi dữ liệu HDD laptop bị mất dữ liệu ở phần vùng Bitlocker. Ngày 24/09/2015 công ty bàn giao dữ liệu lại cho Anh Duy.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *