Phục hồi dữ liệu HDD chết cơ đã bị can thiệp

Phục hồi dữ liệu HDD chết cơ đã bị can thiệp
Bình chọn

Ngày 18/03/2013, Phục hồi dữ liệu HDD chết cơ đã bị can thiệp cho Anh Kiên_0912584239. Ổ cứng Model: SP0802N 80G chết cơ đã bị can thiệp.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *