Phục hồi dữ liệu cho ổ cứng Western hỏng đầu từ

Phục hồi dữ liệu cho ổ cứng Western hỏng đầu từ
Bình chọn

Ngày 19/04/2013, Phục hồi dữ liệu cho ổ cứng Western hỏng đầu từ cho Anh Văn_0974549031. Ổ cứng Model: WD1600. Ổ Western 160G hỏng đầu từ.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *