Phần mềm phục hồi dữ liệu usb đã xóa

Phần mềm phục hồi dữ liệu usb đã xóa là phần mềm chuyên cứu lại dữ liệu đã mất. Với SoftOrbits flash drive recovery sẽ giúp bạn thực hiện điều này.

Phần mềm phục hồi dữ liệu: SoftOrbits flash drive recovery. Đây là phần mềm chuyên dùng cho USB tìm kiếm những file bị mất do vô tình hay cố ý, do virus là ẩn file thì đối với phần mềm này bạn sẽ cảm thấy an tâm hơn hơn trong việc lưu trữ dữ liệu trên usb.

  • Bạn download và cài đặt chương trình nên, chương trình sau khi cài xong sẽ có giao diện

Phần mềm phục hồi dữ liệu usb đã xóa

  • Sau khi quá trình hoàn tất bạn cắm usb vào và mở phần mềm nên lúc này SoftOrbits flash drive recovery sẽ tự động nhận dạng thiết bị usb

Phần mềm phục hồi dữ liệu usb đã xóa

  • Bạn chọn nút Scan để tiến hành quét thiết bị

Phần mềm phục hồi dữ liệu usb đã xóa

  • Bây giờ bạn hãy chờ đợi cho quá trình quét hoàn thành

Phần mềm phục hồi dữ liệu usb đã xóa

Như vậy với phần mềm phục hồi dữ liệu này chúng ta có thể thực hiện chúng một cách dễ dàng việc khôi phục dữ liệu trên USB. USB khi bị mất dữ liệu, ẩn dữ liệu hãy nhớ tới phần mềm phục hồi dữ liệu: SoftOrbits flash drive recovery

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Call Now Button