Lý do cổng USB không làm việc

Lý do cổng USB không làm việc là những yếu tố tạo nên tình trạng máy tính của bạn không thể kết nối được với các thiết bị qua cổng USB.

Cổng USB được coi như một cổng giao tiếp giữa máy tính với các thiết bị ngoại vi như USB, đầu lọc thẻ, ổ cứng gắn ngoài,…để máy tính của bạn có thể tiếp xúc với các loại dữ liệu và bạn có thể thực hiện thao tác xử lý trên đó. Khi cổng USB không hoạt động bạn hãy thử kiểm tra xem các thiết bị phần cứng có hoạt động bình thường trên các máy tính khác không? Và bạn cũng nên kiểm tra các thiết bị khác trên cùng một cổng USB máy tính của bạn để xem vấn đề nằm ở đâu. Nếu cổng USB trên máy tính của bạn không nhận thì bạn có thể tham khảo  một số lý do cổng USB không làm việc sau đây:

1.Tại sao cổng USB ngừng làm việc?

lý do cổng USB không hoạt động

+Một hoặc nhiều cổng USB có thể ngừng hoạt động do hỏng bo mạch chủ (ví dụ sau một đột biến về điện,…)

+Có thể bo mạch chủ và dây kết nối với các cổng bị ngắt kết nối.

+Hãy thử kiểm tra các cổng USB khác để xem chúng có được kết nối đúng với bo mạch chủ hoặc được kích hoạt trong BIOS.

+Nếu các các cổng USB của bạn có cổng làm việc và cổng không làm việc thì có thể là do lỗi trong việc kết nối giữa các cổng USB và bo mạch chủ.

2.Vấn đề liên quan đến trình điều khiển và phần mềm

lý do cổng USB không hoạt động

Sau đây là một số lý do cổng USB không làm việc:

+Kiểm tra xem có dấu chấm than màu vàng trong quản lý thiết bị hay không? Nếu có xuất hiện dấu chấm than này thì có nghĩa là vấn đề liên quan đến trình điều khiển (cài đặt lại trình điều khiển nếu cần thiết).

+Gỡ bỏ cài đặt và cài đặt lại trình điều khiển USB có thể khắc phục vấn đề (cẩn thận nếu bạn vô tình vô hiệu hóa cổng USB).

+Windows thường cài đặt một bộ điều khiển USB chung phù hợp choc ho hầu hết các máy tính, nhưng một số bo mạch chủ có cổng USB chỉ làm việc tốt với một số bộ điều khiển cụ thể.

+Windows cập nhật các trình điều khiển USB bằng cách mở Device Manager và sau đó nhấp chuột phải vào máy chủ điều khiển mở rộng và chọn “Update Drive”.

+Một số loại virus có thể lây lan qua cổng USB, bạn nên thực hiện quét virus thường xuyên.

+Kiểm tra xem các cổng được nhận trong BIOS.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Call Now Button