lưu trữ ảo

Lưu trữ ảo và những điều bạn cần biết

Lưu trữ ảo là một cách thức để bạn có thể lưu trữ nhiều tên miền trên một máy chủ. Nó là một công cụ được nhiều người sử dụng và là yếu tố quan trọng trong việc chia sẻ tài nguyên thông tin.

lưu trữ ảo

1.Lưu trữ ảo là gì?

Lưu trữ ảo là một phương pháp để lưu trữ nhiều tên miền (với xử lý riêng biệt của mỗi tên) trên một đơn vị máy chủ. Điều này cho phép một máy chủ có thể chia sẻ tài nguyên của nó, chằng hạn như chu kỳ bộ nhớ và bộ xử lý mà không đòi hỏi tất cả các dịch vụ được cung cấp để sử dụng trong tài liệu tham khảo cho các máy chủ web nhưng nguyên tắc này chuyển sang các dịch vụ internet khác.

Một ứng dụng được sử dụng rộng rãi là trang web chia sẻ lưu trữ. Gía web lưu trữ chia sẻ là thấp hơn so với một chuyên dụng máy chủ web vì nhiều khách hàng có thể được lưu trữ trên một máy chủ duy nhất. Nó cũng rất phổ biến cho một thực thể duy nhất để muốn sử dụng nhiều tên miền trên cùng một máy để các tên có thể phản ánh các dịch vụ được cung cấp.

Có hai loại chính của lưu trữ ảo, đó là Name based và IP baseb. Name based dựa trên hosting ảo sử dụng tên máy chủ được trình bày bởi người dùng. Điều này tiết kiệm địa chỉ IP và các chi phí hành chính liên quan nhưng giao thức đang được phục vụ phải cung cấp tên máy chủ tại một thời điểm thích hợp.  Đặc biệt, có những khó khăn đáng kể với việc sử dụng tên dựa trên  hosting ảo với SSL/TLS. IP dựa trên hosting ảo sử dụng một địa chỉ IP riêng biệt cho mỗi tên máy chủ, và nó có thể được thực hiện với bất kỳ giao thức nào nhưng đòi hỏi một địa chỉ IP giành riêng cho mỗi tên miền.

Tên IP và hosting ảo baseb có thể được kết hợp: một máy chủ có thể có nhiều địa chỉ IP và phục vụ nhiều tên trên một số hoặc tất cả vác địa chỉ IP. Kỹ thuật này có thể hữu ích khi sử dụng SSL/TLS với giấy chứng nhận ký tự đại diện.

2.Name based

Máy ảo dựa trên việc sử dụng nhiều tên máy chủ cho cùng một địa chỉ IP

Một điều kiện kỹ thuật tiên quyết cần thiết cho các máy ảo dựa trên một trình duyệt web với HTTP/ 1.1 hỗ trợ bao gồm tên máy mục tiêu trong yêu cầu. Điều này cho phép một máy chủ lưu trữ nhiều trang web đặt sau một địa chỉ IP để cung cấp nội dung các trang web chính xác. Cụ thể hơn nó có nghĩa là thiết lập các máy chủ HTTP header, mà là bắt buộc trong HTTP/1.1.

Vấn đề lớn nhất với tên dựa trên hosting ảo là nó gặp khó khăn để lưu trữ nhiều trang web an toàn chạy SSL/ TLS. Bởi vì SSL/TLS diễn ra trước khi các tên máy dự kiến sẽ được gửi đến máy chủ, máy chủ không biết đó là chứng nhận để trình bày. Nó có thể cho một chứng chỉ duy nhất để trang trải nhiều tên hoặc thông qua các lĩnh vực.

3.IP baseb

Khi IP dựa trên hosting ảo được sử dụng, mỗi trang web trỏ đến một địa chỉ IP duy nhất. Các máy chủ web được cấu hình với nhiều giao diện mạng vật lý, giao diện mạng ảo trên giao diện vật lý cùng một hoặc nhiều địa chỉ IP trên một giao diện. Các máy chủ web có thể mở cổng cho mỗi địa chỉ IP, hoặc nó có thể kết nối trên tất cả các giao diện với một cổng kết nối duy nhất và có được địa chỉ IP kết nối TCP được nhận sau khi chấp nhận các kết nối. Dù bằng cách nào, nó có thể sử dụng địa chỉ IP để xác định trang web nhằm phục vụ.

4.Cổng giao tiếp

Số cổng giao tiếp mặc định cho HTTP là 80. Tuy nhiên, hầu hết các máy chủ web có thể được cấu hình để hoạt động trên hầu như bất kỳ số cổng, cung cấp số cổng không được sử dụng bởi bất kỳ chương trình khác trên máy chủ. Các cổng trang web baseb bị ràng buộc một cách rõ ràng để một cổng duy nhất và một địa chỉ IP. Trong trường hợp này các địa chỉ IP được sử dụng để lưu trữ nhiều trang web. Số cổng duy nhất sử dụng cho một địa chỉ IP thông thường phân biệt một trang web cá nhân từ các trang web khác liên kết với cùng địa chỉ IP.

5.Sử dụng

lưu trữ ảo

Lưu trữ ảo web thường được sử dụng trên quy mô lớn trong các công ty có mô hình kinh doanh cung cấp cho trang web cho người dùng với chi phí thấp. Phần lớn các trang web lưu trữ phục vụ các trang web của khách hàng trên toàn thế giới được lưu trữ trên máy chủ chia sẻ, sử dụng công nghệ lưu trữ ảo.

Nhiều doanh nghiệp sử dụng các máy chủ ảo cho mục đích nội bộ để hoạt động một số trang web riêng biệt, chẳng hạn như một trang web extranet khách hàng, nhân viên extranet, mạng nội bộ cho các phòng ban khác nhau. Nếu không có những mối quan tâm an ninh trong kiến trúc trang web, nó có thể sáp nhập vào một máy chủ duy nhất sử dụng công nghệ lưu trữ ảo, làm giảm quản lý và chi phí hành chính cũng như số lượng máy chủ riêng biệt cần thiết để hỗ trợ doanh nghiệp.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Call Now Button