Lấy lại toàn bộ dữ liệu ổ Desktop chết cơ

Lấy lại toàn bộ dữ liệu ổ Desktop chết cơ
Bình chọn

Anh An – 0988916914 mang ổ cứng Model: HD161GJ, dug lượng 160Gb và yêu cầu lấy lại toàn bộ dữ liệu ổ Samsung Desktop. Kỹ thuật kiểm tra ổ cứng bị chết cơ. Ngày 14/08/2015 công ty trả lại dữ liệu cho Anh An.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *