Lấy lại dữ liệu USB Trancend bị hỏng

Lấy lại dữ liệu USB Trancend bị hỏng
Bình chọn

Chị Loan – 0972716189 mang USB 2Gb tới công ty yêu cầu lấy lại dữ liệu USB Trancend hỏng đã can thiệp nơi khác nhưng không thành công. Ngày 12/10/2015 dữ liệu sau khi phục hồi thành công đã bàn giao lại cho Chị Loan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *