Lấy lại dữ liệu thẻ nhớ Micro SD mất dữ liệu

Lấy lại dữ liệu thẻ nhớ Micro SD mất dữ liệu
Bình chọn

Anh Quang – 0983161091 mang thẻ nhớ Micro SD tới công ty yêu cầu lấy lại dữ liệu thẻ nhớ Micro SD bị xóa nhầm mất dữ liệu. Ngày 24/08/2015 dữ liệu được bàn giao toàn bộ Anh Quang

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *