Lấy lại dữ liệu ổ Samsung PC chết cơ

Lấy lại dữ liệu ổ Samsung PC chết cơ
Bình chọn

Lấy lại dữ liệu ổ Samsung PC chết cơ dung lượng ổ cứng 500Gb vào ngày 16/11/2013 cho Công ty CSC Vinh_ 0972311866. Ổ cứng Model: HD502HJ. Đã bàn giao dữ liệu.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *