Lấy lại dữ liệu ổ máy bàn Western hỏng đầu đọc

Lấy lại dữ liệu ổ máy bàn Western hỏng đầu đọc
Bình chọn

Ngày 24/06/2013, Lấy lại dữ liệu ổ máy bàn Western cho khách hàng Anh Tuấn_0913533218. Ổ cứng Model: WD1600BEVT. Ổ cứng Western 160G Hỏng đầu đọc.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *