Lấy lại dữ liệu ổ máy bàn Western đầu đọc lỗi

Lấy lại dữ liệu ổ máy bàn Western đầu đọc lỗi
Bình chọn

Ngày 23/11/2015 dữ liệu được bàn giao toàn bộ từ ổ cứng do đầu đọc lỗi cho Anh Hoàn – 0965189669. Khách hàng yêu cầu lấy lại dữ liệu ổ máy bàn Western 2Tb (Model: WD20EARX) đầu đọc lỗi

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *