Lấy lại dữ liệu ổ máy bàn Seagate mất dữ liệu

Lấy lại dữ liệu ổ máy bàn Seagate mất dữ liệu
Bình chọn

Anh Mạnh – 0983691369 mang ổ cứng 250Gb (Model: WD2500AAJS) tới mong muốn lấy lại dữ liệu ổ máy bàn Seagate bị mất dữ liệu. Ngày 28/10/2015 sau khi phục hồi thành công dữ liệu đã bàn giao lại cho khách hàng.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *