Lấy lại dữ liệu ổ máy bàn Samsung hỏng đầu đọc

Lấy lại dữ liệu ổ máy bàn Samsung hỏng đầu đọc
Bình chọn

Ngày 10/06/2013, Lấy lại dữ liệu ổ máy bàn Samsung cho Anh Phương_0936609168. Ổ cứng Model: HM500JI. Ổ cứng Samsung 500G Hỏng đầu đọc.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *