Lấy lại dữ liệu ổ laptop WD hỏng không nhận

Lấy lại dữ liệu ổ laptop WD hỏng không nhận
Bình chọn

Anh Linh – 0902181396 mang ổ cứng 320Gb (Model: WD3200BEVT) tới yêu cầu công ty lấy lại dữ liệu ổ laptop WD hỏng không nhận. Ngày 21/09/2015 dữ liệu được bàn giao cho Anh Linh.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *