Lấy lại dữ liệu ổ laptop ghost nhầm

Lấy lại dữ liệu ổ laptop ghost nhầm
Bình chọn

Anh Long SĐT: 01689985688 mang ổ cứng Laptop Toshiba 250 tới yêu cầu lấy lại dữ liệu ổ laptop hiện tượng do ghost nhầm nên bị mất dữ liệu. Ngày 10/07/2015 công ty bàn giao đầy đủ dữ liệu lại cho Anh Long.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *