Lấy lại dữ liệu ổ cứng Western PC kêu lạch cạch

Lấy lại dữ liệu ổ cứng Western PC kêu lạch cạch
Bình chọn

Ngày 27/10/2013 Lấy lại dữ liệu ổ cứng Western PC cho anh Hưng_0913027703. Ổ cứng Model: WD3200AAJS. Ổ cứng Western 320Gb chết cơ kêu lạch cạch. Trả sau 1 ngày

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *