Lấy lại dữ liệu ổ cứng Western mất dữ liệu

Lấy lại dữ liệu ổ cứng Western mất dữ liệu
Bình chọn

Anh Minh – 0937536789 mang tới ổ dung lượng 500Gb với mong muốn công ty giúp đỡ lấy lại dữ liệu từ ổ cứng Western bị mất dữ liệu. Ngày 17/09/2015 công ty đã bàn giao đầy đủ dữ liệu lại cho Anh Minh.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *