Lấy lại dữ liệu ổ cứng Western lỗi cơ

Lấy lại dữ liệu ổ cứng Western lỗi cơ
Bình chọn

Ngày 25/09/2013 Lấy lại dữ liệu ổ cứng Western cho anh Dũng_0982988922. Ổ cứng Western 320Gb (Trung Quốc) lỗi cơ.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *