Lấy lại dữ liệu ổ cứng Western desktop mất dữ liệu

Lấy lại dữ liệu ổ cứng Western desktop mất dữ liệu
Bình chọn

Anh Quang – 0438786683 mang ổ cứng 500Gb (Model: WD500AAKX) tới công ty yêu cầu lấy lại dữ liệu ổ cứng Western desktop. nguyên nhân ổ cứng bị mất dữ liệu. Ngày 05/11/2015 công ty bàn giao dữ liệu cho khách hàng

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *