Lấy lại dữ liệu ổ cứng Western bad nặng

Anh Hùng – 0977266021 mang ổ cứng 2Tb (Model: WD20EARX) tới công ty yêu cầu lấy lại dữ liệu ổ cứng Western bị bad nặng, đã can thiệp phần mềm không thành công. Ngày 22/10/2015 công ty đã bàn giao dữ liệu lại cho Anh Hùng

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Call Now Button