Home » Uncategorized » Lấy lại dữ liệu ổ cứng Western bad nặng

Lấy lại dữ liệu ổ cứng Western bad nặng

Anh Hùng – 0977266021 mang ổ cứng 2Tb (Model: WD20EARX) tới công ty yêu cầu lấy lại dữ liệu ổ cứng Western bị bad nặng, đã can thiệp phần mềm không thành công. Ngày 22/10/2015 công ty đã bàn giao dữ liệu lại cho Anh Hùng

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Call Now Button