Lấy lại dữ liệu ổ cứng Western bad nặng

Lấy lại dữ liệu ổ cứng Western bad nặng
Bình chọn

Bác doanh mang ổ cứng 80Gb Maodel: WD800AAJS tới công ty yêu cầu lấy lại dữ liệu ổ cứng Western bị bad nặng. Ngày 14/11/2015 toàn bộ dữ liệu được công ty khôi phục và bàn giao lại cho khách hàng

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *