Lấy lại dữ liệu ổ cứng Western 250Gb không nhận

Lấy lại dữ liệu ổ cứng Western 250Gb không nhận
Bình chọn

Anh Hiếu – 0948420113 mang ổ cứng 250Gb (Model: WD2500AAKS) tới công ty yêu cầu lấy lại dữ liệu ổ cứng Western, ổ cứng khách hàng mang tới trong tình trạng không nhận, sau khi kỹ thuật tiến hành kiểm tra nguyên nhân do ổ cứng chết cơ. Ngày 19/11/2015 dữ liệu được bàn giao cho khách hàng.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *