Lấy lại dữ liệu ổ cứng Western 160Gb chết cơ

Lấy lại dữ liệu ổ cứng Western 160Gb chết cơ
Bình chọn

Ngày 25/07/2013, Lấy lại dữ liệu ổ cứng Western 160Gb cho Anh Đạt_0988085899. Ổ cứng Western 160G Chết cơ.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *