Lấy lại dữ liệu ổ cứng Toshiba mất dữ liệu

Lấy lại dữ liệu ổ cứng Toshiba mất dữ liệu
Bình chọn

Anh Cát – 0979191966 mang ổ cứng laptop Toshiba 500Gb (Model: MK5059GSXP) yêu cầu lấy lại dữ liệu ổ cứng Toshiba do khôi phục windows 8 mất dữ liệu. Ngày 08/08/2015 dữ liệu được bàn giao lại cho Anh Cát

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *