Lấy lại dữ liệu ổ cứng Toshiba bad nặng

Lấy lại dữ liệu ổ cứng Toshiba bad nặng
Bình chọn

Chị Hoa – 0166306848 mang tới ổ cứng dung lượng 500Gb (Model: DT01ACA050) với yêu cầu lấy lại dữ liệu ổ cứng Toshiba bị bad nặng. Ngày 26/09/2015 dữ liệu đã bàn giao cho khách hàng chị Hoa.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *