Lấy lại dữ liệu ổ cứng tàu chết cơ

Lấy lại dữ liệu ổ cứng tàu chết cơ
Bình chọn

Ngày 12/10/2013 Lấy lại dữ liệu ổ cứng tàu cho chú Kỳ THPT Tân Yên 2, Bắc Giang. Ổ cứng MDT80 Chết cơ kêu lạch cạch.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *