Lấy lại dữ liệu ổ cứng Seagate lỗi cơ

Lấy lại dữ liệu ổ cứng Seagate lỗi cơ
Bình chọn

Ngày 26/09/2013, Lấy lại dữ liệu ổ cứng Seagate cho anh Đức Anh_0974797487. Ổ cứng Seagate 320G lỗi cơ.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *