Lấy lại dữ liệu ổ cứng Seagate không dectect

Lấy lại dữ liệu ổ cứng Seagate không dectect
Bình chọn

Anh Lưu – 0913570404 mang ổ cứng dung lượng 40Gb (Model: ST340015A) tới mong muốn lấy lại dữ liệu ổ cứng Seagate không dectect hỏng đầu từ. Ngày 08/09/2015 dữ liệu được bàn giao toàn bộ cho Anh Lưu

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *