Lấy lại dữ liệu ổ cứng Seagate hỏng không nhận

Lấy lại dữ liệu ổ cứng Seagate hỏng không nhận
Bình chọn

Anh Kiên – Tuyên Quang – 0987256986 mang ổ cứng 320Gb tới yêu cầu lấy lại dữ liệu ổ cứng Seagate hỏng không nhận. Ngày 14/10/2015 dữ liệu sau khi phục hồi được bàn giao lại cho khách hàng ở Tuyên Quang

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *