Lấy lại dữ liệu ổ cứng Seagate hỏng đầu từ

Lấy lại dữ liệu ổ cứng Seagate hỏng đầu từ
Bình chọn

Chị Nhung – 01669219638 mang ổ cứng 160Gb (7200.9) tới yêu cầu lấy lại dữ liệu ổ cứng Seagate. Nguyên nhân ổ cứng bị hỏng đầu từ. Ngày 10/11/2015 toàn bộ dữ liệu được bàn giao lại cho khách hàng.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *