Lấy lại dữ liệu ổ cứng Seagate đầu đọc bị lỗi

Lấy lại dữ liệu ổ cứng Seagate đầu đọc bị lỗi
Bình chọn

Ngày 11/10/2013, Lấy lại dữ liệu ổ cứng Seagate cho anh Vũ_0947101699. Ổ cứng Model: ES.2_ST3250310NS. Ổ cứng seagate 250Gb đầu đọc bị lỗi.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *