Lấy lại dữ liệu ổ cứng Samsung

Lấy lại dữ liệu ổ cứng Samsung
Bình chọn

Ngày 10/08/2013, Lấy lại dữ liệu ổ cứng Samsung cho Anh Nghị_0912039869. Ổ cứng Samsung 160Gb Hỏng đầu đọc.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *