Lấy lại dữ liệu ổ cứng Samsung PC chết cơ

Lấy lại dữ liệu ổ cứng Samsung PC chết cơ
Bình chọn

Anh Khang – 0936165055 mang ổ cứng 250Gb (Model: HD253GJ) tới công ty yêu cầu lấy lại dữ liệu ổ cứng Samsung PC, ổ cứng mang tới trong tình trạng không nhận, sau khi kỹ thuật tiến hành kiểm tra nguyên nhân là do ổ cứng bị chết cơ. Ngày 18/11/2015 toàn bộ dữ liệu được bàn giao.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *